Kontakt

Addresa: Naselje Luke II br. 16
E-mail: [email protected]
Telefon: 032/738-600 032/735-560

O nama

logo Javno komunalno preduzeće „Visoko“ d.o.o. Visoko je preduzeće sa dugom tradicijom. Davne 1870. godine izdata je naredba gradskog Načelnika da se ulice redovno čiste, a 1945. godine gradski je NOO oformio službe za komunalne usluge (tržno nadzorništvo).

Vodovodni i kanalizacioni sistem

Općinskim vodovodom, ( po Zakonu o vodama ZE-DO Kantona) , smatra se svaki vodoprivredni objekt za snadbijevanje potrošaća vodom za piće u naseljenim mjestima koji se nalaze na području općine i u čijem su vlasništvu. Kanalizacijom se smatraju sistemi za prikupljanje i odvoženje otpadnih i atmosferskih voda kroz podzemne kanale, čiji objekti i postrojenja čine jedinstvene konstruktivne i funkcionalne cjeline.
Osnovni zadaci JKP Visoko d.o.o. Visoko:
I. Upravljanje vodovodnim sistemom – što podrazumjeva zahvatanje, dezinfekciju, transport, distribuciju pitke vode, rekonstrukciju distributivne mreže, izgradnju nove, sanaciju kvarova i projektna rješenja.
II. Upravljanje kanalizacionim sistemom – što podrazumjeva održavanje, rekonstrukciju, izgradnju novih cjevovoda, izrada novih tehničkih rješenja ,

Čisćenje ulica i odvoz smeća

Čišćenje ulica vršilo se pet dana u sedmici, međutim razvojem grada i kupovinom nove mehanizacije javila se potreba čišćenja ulica svih sedam dana u sedmici i to kombinovano, ručno i mašinski.
U početku rada Jkp “Visoko“ Visoko smeće se kupilo zaprežnim kolima i to samo iz užeg dijela grada. Razvojem grada ukazuje se potreba i za nabavkom mehanizacije.
Od 1955. - 1975. godine smeće se odlagalo preko puta Općine na desnoj obali rijeke Bosne, a od 1975. - 2009. godine smeće se odlaže u Očazima (staro korito rijeke Bosne, ostale uvale od izvlačenja šljunka za gradnju autoputa Sarajevo-Zenica )
Od decembra mjeseca 2009. godine deponija “Očazi” je zatvorena i smeće se odvozi i deponuje na regionalnu deponiju „Mošćanica“ u Zenici. Iako je ova deponija daleko, što zahtijeva jako velika finansijska ulaganja, Jkp “Visočici“ Visoko nije obezbjeđen ni prostor za Pretovarnu stanicu, tako da se pretovaranje smeća vrši u krugu našeg preduzeća.